Probike amb la Titan Desert By Garmin 2016

Home/Esdeveniments, General @ca/Probike amb la Titan Desert By Garmin 2016

Probike amb la Titan Desert By Garmin 2016

El Pack PROBIKE – TITAN DESERT by GARMIN

És un pack dissenyat pels clients de PROBIKE que s’animin a participar amb el nostre equip.

Estem dissenyant unes equipacions commemoratives que els clients del Pack podreu adquirir amb unes condicions molt especials. 

El Pack  PROBIKE té places limitades a 30 persones. Un cop arribat als 30 participants, el preu del pack tindrà un increment.

Inclou:

 • Inscripció Titan Desert by Garmin
 • Servei de Fisioteràpia 30 min després de cada etapa (excepte etapa Maraton)
 • Sessió escalfament al matí en cas de necessitat
 • Servei de Mecànica Professional després de cada etapa.
 • Descomptes especials a PROBIKE 15% en producte per a ús personal (no mà d’obra) (des del pagament fins a la realització de l’event ) excepte en tecnologia un 10%
 • Descomptes especials del 15% a INTEMPERIE, en producte recomanat Titan (calçat, Gore, sacs de dormir, complements viatge, aïllants, etc)
 • Sortides PRE-TITAN
 • Possibilitat d’adquirir a un preu especial l’equipació corporativa dissenyada per a l’event. Culotte, Mallot, roba “casual”
 • La incricpció del pack PREMIUM s’ha de realitzar i pagar a PROBIKE. No podrem acceptar al pack a participants que ja hagin realitzat el pagament de la inscripció a RPM.

Per reservar la plaça s’ha de fer un primer pagament de 900€

El segon pagament de 1000€ s’ha d’efectuar abans del 15 de Gener

El tercer pagament de 700€ s’ha d’efectuar abans del 29 Febrer de 2015


El PACK PROBIKE NO inclou l’assegurança de cancel·lació. Aquesta s’ha de contractar directament a RPM (en el moment del pagament us en donarem informació)

EL PACK PROBIKE NO inclou el vol. El participant pot contractar-lo pel seu compte en línia regular. En cas de voler el Charter de l’organització caldrà que ho indiqueu perquè fem la reserva. L’organització encara no ha publicat els preus. El pagament del vol es farà directament a RPM.

A partir del 18 de Desembre NO s’acceptaran canvis de nom.

Aquí tenim els preus i cobertures dels diferents packs que oferim, apostant sempre per la qualitat dels serveis.

Les places són limitades i es tancarà la inscripció al arribar a les places màximes. Podeu inscriure’us a la botiga o bé sol·licitar el formulari per mail a probike@probike.com

PREUS: (Alguns serveis tenen places limitades)

PACK PROBIKE: 2.600€ (Inclou inscripció + assistència mecànica + assistència fisio + condicions especials en material)

PACK MECÁNICA 2.300€

(Inclou inscripció + assistència mecànica)

PACK FISIO 2.200€

(inclou inscripció + fisio)

ASSISTÈNCIA MECÀNICA 450€

ASSISTÈNCIA FISIO 350€

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MECÀNICA 450€

Conscients de les exigències mecàniques a les quals es veuen sotmeses les bicicletes durant una prova com la Titan Desert by Garmin 2016, PROBIKE ofereix a tots els participants que ho desitgin la possibilitat de contractar el servei de mecànica, on mecànics del taller de PROBIKE es traslladaran i posaran a punt les bicicletes al final de cada etapa (excepte etapa Marathon)

En què consisteix el servei? 

Aquest servei consisteix en que, una vegada finalitzada l’etapa, el participant entrega la bicicleta i els mecànics li fan els ajustos necessàris per deixar-la “fina” a més dels ajustos de seguretat.

Les bicicletes s’atenen per estricte ordre d’arribada a la carpa dels mecànics. Abans de començar l’etapa no hi haurà servei de mecànica. Només s’atendran petites urgències de darrera hora.

Com contratar-lo

És obligatori que les bicicletes estiguin en perfecte estat per afrontar una prova d’aquestes característiques.

Els participants que contractin el servei de mecànica PROBIKE i que no portin la bicicleta a la revisió preTitan al nostre taller hauran de portar la bicicleta al taller per tal que els mecànics verifiquin que està en perfecte estat. Aquesta verificació no té cap cost.

En cas que els participants no tinguin la possibilitat de passar per la botiga, contactar amb probike@probike.com per coordinar la manera de fer la verificació.

Cada participant haurà de portar 1 puntera de recanvi, 2 jocs de pastilles i radis (es podran adquirir a PROBIKE amb unes condicions especials i es retornarà els diners en cas que no s’utilitzin)

Inclou:

 • Embalatge i protecció de les bicicletes previ al viatge. A Probike.
 • Muntatge de la bici a Marroc
 • Embalatge i protecció postTitan per al retorn a Barcelona (un cop acabada la prova, les bicicletes s’entreguen a la botiga (muntatge inclòs). Altres opcions consultar.

Mà d’obra:

 • Neteja i secat
 • Lubrificació de la transmissió
 • Comprovació de rodaments
 • Centrat de rodes
 • Possibilitat de canviar els cables i fundes dels canvis

No Inclou:

 • Revisió Pre-titan (les bicis han d’estar en perfecte estat)
 • Revisió Post-titan (les bicis s’entreguen muntades)
 • Enviaments fora de Barcelona (possibilitat de contractar una tarifa especial)
 • Peces de recanvi (S’hauran d’abonar en el moment de retirar la bicicleta)
 • Cap servei que no estigui inclòs en l’apartat anterior.

SERVEI DE FISIOTERÀPIA 350€

El servei inclou:

 • Sessió de 30″ al acabar l’ etapa (per ordre d’arribada a la carpa d’assistència) Excepte etapa Marathon.
 • Sessió al matí en cas que sigui necessàri
 • Cremes, vendatges i material que el professional consideri oportú per assegurar un bon rendiment.

By | 2016-01-07T10:47:32+00:00 Octubre 15th, 2015|Esdeveniments, General @ca|Comentarios desactivados en Probike amb la Titan Desert By Garmin 2016

About the Author:

Probike con la Titan Desert By Garmin 2016

El PACK PROBIKE – TITAN DESERT by GARMIN

Es un pack diseñado para los clientes de PROBIKE que se animen a participar con nuestro equipo.

Estamos diseñando unas equipaciones conmemorativas que los clientes del Pack podréis adquirir con unas condiciones muy especiales.

El Pack PROBIKE tiene plazas limitadas a 30 personas. Una vez llegado a los 30 participantes, el precio del pack tendrá un incremento.

Incluye:

 • Inscripción Titan Desert by Garmin
 • Servicio de Fisioterapia 30min después de cada etapa (excepto etapa Maraton) Sesión calentamiento por la mañana en caso de necesitarlo
 • Servicio de Mecánica Profesional después de cada etapa.
 • Descuentos especiales en PROBIKE 15% en producto para uso personal (no mano de obra) (desde el pago hasta la realización del evento ) excepto en tecnología un 10%
 • Descuentos especiales del 15% en INTEMPERIE, en producto recomendado Titan (calzado, Gore, sacos de dormir, complementos viaje, aislantes, etc)
 • Salidas PRE-TITAN
 • Posibilidad de adquirir a un precio especial la equipación corporativa diseñada para el evento: culot, Maillot, ropa “casual”
 • La incricpción al pack  se tiene que realizar y pagar en PROBIKE. No podremos aceptar en el PACK a participantes que ya hayan realizado el pago de la inscripción a RPM.

Para reservar la plaza se tiene que hacer un primer pago de 900€

El segundo pago de 1000€ se tiene que efectuar antes del 15 de Enero

El tercer pago de 700€ se tiene que efectuar antes del 29 Febrero de 2015

El PACK PROBIKE NO incluye el seguro de cancelación. Este se tiene que contratar directamente a RPM (en el momento del pago os daremos información)

EL PACK PROBIKE NO incluye el vuelo. El participante puede contratarlo por su cuenta en linea regular. En caso de querer el Charter de la organización hará falta que lo indiquéis para que hagamos la reserva. La organización todavía no ha publicado los precios. El pago del vuelo se hará directamente a RPM.

A partir del 18 de Diciembre NO se aceptarán cambios de nombre.

Aquí tenemos los precios y coberturas de los diferentes packs que ofrecemos, apostando siempre por la calidad de los servicios.

Las plazas son limitadas y se cerrará la inscripción al llegar a las plazas máximas. Podéis inscribir’os en la tienda o bien solicitar el formulario por mail a probike@probike.com

PRECIOS: (Algunos servicios tienen plazas limitadas)

PACK PROBIKE: 2.600€

(Incluye inscripción + asistencia mecánica + asistencia fisio + condiciones especiales en material)

PACK MECÁNICA 2.300€

(Incluye inscripción + asistencia mecánica)

PACK FISIO 2.200€

(incluye inscripción + fisio)

ASISTÉNCIA MECÁNICA 450€

ASISTENCIA FISIO 350€

SERVICIO DE ASISTENCIA MECÁNICA 450€

Conscientes de las exigencias mecánicas a las cuales se ven sometidas las bicicletas durante una prueba como la Titan Desiert by Garmin 2016, PROBIKE ofrece a todos los participantes que lo deseen la posibilidad de contratar el servicio de mecánica, donde mecánicos del taller de PROBIKE se trasladarán y pondrán a punto las bicicletas al final de cada etapa (excepto etapa Marathon)

¿En que consiste?

Este servicio consiste en que, una vez finalizada la etapa, el participante entrega la bicicleta y los mecánicos le hacen los ajustes necesarios para dejarla “fina” además de los ajustes de seguridad.
Las bicicletas se atienen por estricto orden de llegada a la carpa de los mecánicos. Antes de empezar la etapa no habrá servicio de mecánica. Sólo se atenderán pequeñas urgencias de última hora.

¿Cómo contratarlo?

Es obligatorio que las bicicletas estén en perfecto estado para afrontar una prueba de estas características.
Los participantes que contraten el servicio de mecánica PROBIKE y que no traigan la bicicleta a la revisión preTitan a nuestro taller tendrán que traer la bicicleta al taller para que los mecánicos verifiquen que está en perfecto estado. Esta verificación no tiene ningún coste.

En caso de que los participantes no tengan la posibilidad de pasar por la tienda, contactar con probike@probike.com para coordinar la manera de hacer la verificación.

Cada participante tendrá que traer 1 puntera de repuesto, 2 juegos de pastillas y radios (se podrán adquirir en PROBIKE con unas condiciones especiales y se devolverá el dinero en caso de que no se utilicen)

Incluye:

 • Embalaje y protección de las bicicletas previo al viaje en Probike.
 • Montaje de la bici en Marruecos
 • Embalaje y protección postTitan para el regreso a Barcelona
 • Una vez acabada la prueba, las bicicletas se entregan en la tienda (montaje incluido). Otras opciones consultar.

Mano de obra:

 • Limpieza y secado
 • Lubrificación de la transmisión
 • Comprobación de rodamientos
 • Centrado de ruedas
 • Posibilidad de cambiar los cables y fundas de los cambios

No Incluye:

 • Revisió Pre-titan (las bicis tienen que estar en perfecto estado)
 • Revisión Post-titan (las bicis se entregan montadas)
 • Envíos fuera de Barcelona (posibilidad de contratar una tarifa especial)
 • Piezas de repuesto (Se tendrán que abonar en el momento de retirar la bicicleta)
 • Ningún servicio que no esté incluido en el apartado anterior.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA 350€

El servicio incluye:

 • Sesión de 30″ al acabar la etapa (por orden de llegada a la carpa de asistencia) Excepto etapa Marathon.
 • Sesión por la mañana en caso de que sea necesario.
 • Cremas, vendajes y material que el profesional considere oportuno para asegurar un buen rendimiento.
By | 2016-01-07T10:47:05+00:00 Octubre 15th, 2015|Eventos, General|Comentarios desactivados en Probike con la Titan Desert By Garmin 2016

About the Author: