COLÒNIES I TRAVESSA PROBIKE 2015

Home/Esdeveniments/COLÒNIES I TRAVESSA PROBIKE 2015

COLÒNIES I TRAVESSA PROBIKE 2015

Colònies: per a nens i nens de 7 a 12 anys
Travessa: per a nois i noies de 13 a 16 anys

Una setmana única per gaudir al màxim de la mountain bike. Abans de començar a pedalar, però, és important que sapigueu un seguit d’aspectes d’organització i preparació. Amb aquesta petita presentació volem fer-vos arribar informació bàsica i algunes recomanacions.

LLOC

Centre d’Educació Ambiental Santa Marta de Viladrau.

PREPARACIÓ FÍSICA

Per a participar a les colònies / travessa, no cal una preparació física especifica. Només cal que els participants sàpiguen anar amb bici sense dificultat i que vinguin amb mentalitat optimista i ganes de passar-ho bé-

DIA DE SORTIDA

Sortirem el dilluns 31 d’Agost a les 9 (arridaba a les 8:30h) des de PROBIKE, carrer Viladomat 310 de Barcelona. Telèfon 93 419 78 89. Cal que els nens vinguin vestits i equipats per anar en bici.

ÚLTIM DIA: PEDALADA AMB ELS PARES

L’últim dia, ens trobarem pares i fills/es a les 11h. a Viladrau per fer una pedalada conjunta i poder comprobar els avenços del grup. En acabat hi haurà un pica-pica per a tothom.

PER RAONS DE SEGURETAT, S’HA DE FER UNA REVISIÓ DE LA BICICLETA AL TALLER ABANS DE LES COLÒNIES.
Per tal d’anar còmode i tenir el mínim d’inconvenients possibles a l’hora de pedalar, és molt important que la bicicleta sigui de mountain bike (no de descens, BMX, etc.), i sobretot portar-la revisada.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es podran fer a PROBIKE a partir del dia 7 de maig de 2015. Es tancaran el divendres 14 d’agost o quan s’esgotin les places disponibles.

Places limitades a 60 nens/es.

QUÈ INCLOU LA INSCRIPCIÓ

El preu de la inscripció és de 350€/nen i inclou el següent:

Viatge d’anada i transport de les bicicletes
Allotjament i pensió completa
Totes les activitats programades i realitzades per persones especialitzades
de PROBIKE Club i de Viladraueducació.com
Tot el material didàctic necessari per a la realització dels tallers, material
esportiu (excepte la bicicleta i el casc)
Suport mecànic
Obsequi commemoratiu
No inclou el viatge de tornada.

CANCEL·LACIONS

La cancel·lació de la inscripció s’admetrà fins el divendres 14 d’agost, i només es retornarà un 50% de la inscripció. Més tard d’aquesta data no es retornarà cap quantitat.

A TENIR EN COMPTE

Durant les colònies no està permès l’ús del telèfon mòbil per part dels participants. Els pares podeu trucar a la casa i parlar amb els monitors en l’horari establert, de 8.30 a 9.30h del matí i de 19.30 a 21.00h de la tarda. Telèfon de la casa de colònies: 93 884 91 31.

COM FER LES INSCRIPCIONS

Heu de venir directament a PROBIKE i omplir i signar la butlleta d’inscripció i
signar la butlleta d’autorització. La inscripció s’ha d’acompanyar d’una còpia
de la tarja de la seguretat social i del carnet de vacunes.
Si el nen/a no té DNI és imprescindible portar fotocòpia del llibre de família
El pagament de la inscripció s’ha de fer en efectiu o també es pot fer per
transfèrencia (prèvia confirmació de plaça) La inscripció no es pot enviar per
correu electrònic. S’ha de venir presencialment a PROBIKE, i entregar la
documentació requerida.

Butlleta d’inscripció a les colònies >
Butlleta d’inscripció a la travessa >

IMPORTANT

Per fer la inscripció caldrà portar una còpia de la targeta de la seguretat social i del carnet de vacunes. Si el nen/a no té DNI, és imprescindible dur, també, fotocòpia del llibre de família.

By | 2015-05-14T11:19:25+00:00 Mayo 14th, 2015|Esdeveniments|Comentarios desactivados en COLÒNIES I TRAVESSA PROBIKE 2015

About the Author:

Colonias y Travesía PROBIKE 2015

Colonias: para niños y niñas de 7 a 12 años
Travesía: para chicos y chicas de 13 a 16 años

Una semana única para disfrutar al máximo de la mountain bike. Antes de empezar, es importante que sepáis una serie de aspectos de organización y preparación. Con esta pequeña presentación queremos haceros llegar información básica y algunas recomendaciones.

LUGAR

Centro de Educación Ambiental Santa Marta de Viladrau.

PREPARACIÓN FÍSICA

Para participar a las colonias / travesía, no hace falta una preparación física especifica. Sólo hace falta que los participantes sepan ir en bici sin dificultad y que vengan con mentalidad optimista y ganas de pasarlo bien.

DÍA DE SALIDA

Saldremos el lunes 31 de Agosto a las 9 ( llegada a las 8:30h) desde PROBIKE, calle Viladomat 310 de Barcelona. Teléfono 93 419 78 89. Hace falta que los niños vengan vestidos y equipados para ir en bici.

ÚLTIMO DÍA: SALIDA CON LOS PADRES

El último día, nos encontraremos padres e hijos/se a las 11h. en Viladrau para hacer una salida conjunta y poder comprobar los adelantos del grupo. Después habrá un pica-pica para todo el mundo.

POR RAZONES DE SEGURIDAD, Se TIENE QUE HACER UNA REVISIÓN DE LA BICICLETA EN EL TALLER ANTES DE LAS COLONIAS.
Para ir cómodo y tener el mínimo de inconvenientes posibles a la hora de pedalar, es muy importante que la bicicleta sea de mountain bike (no de descenso, BMX, etc.), y sobre todo traerla revisada.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se podrán hacer en PROBIKE a partir del día 7 de mayo de 2015. Se cerrarán el viernes 14 de agosto o cuando se agoten las plazas disponibles.
Plazas limitadas a 60 niños/as

QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN

El precio de la inscripción es de 350€/niño e incluye lo siguiente:

Viaje de ida y transporte de las bicicletas
Alojamiento y pensión completa
Todas las actividades programadas y realizadas por personas especializadas
de PROBIKE Club y de Viladraueducacio.com
Todo el material didáctico necesario para la realización de los talleres, material deportivo (excepto la bicicleta y el casco)
Apoyo mecánico
Obsequio conmemorativo
No incluye el viaje de vuelta.

CANCELACIONES

La cancelación de la inscripción se admitirá hasta el viernes 14 de agosto, y sólo se devolverá un 50% de la inscripción. Más tarde de esta fecha no se devolverá ninguna cantidad.

A TENER EN CUENTA

Durante las colonias no está permitido el uso del teléfono móvil por parte de los participantes. Los padres podéis llamar a la casa y hablar con los monitores en el horario establecido, de 8.30 a 9.30h de la mañana y de 19.30 a 21.00h de la tarde. Teléfono de la casa de colonias: 93 884 91 31.

COMO HACER LAS INSCRIPCIONES

Tenéis que venir directamente a PROBIKE y llenar y firmar el boletín de inscripción y firmar el boletín de autorización. La inscripción se tiene que acompañar de una copia de la tarjeta de la seguridad social y del carné de vacunas.
Si el niño/a no tiene DNI es imprescindible traer fotocopia del libro de familia
El pago de la inscripción se tiene que hacer en efectivo o también se puede hacer por transfèrencia (previa confirmación de plaza) La inscripción no se puede enviar por correo electrónico. Se tiene que venir presencialmente a PROBIKE, y entregar la documentación requerida.

Hoja de inscripción a las colonias >
Hoja de inscripción a la travesía >

IMPORTANTE

Para hacer la inscripción habrá que traer una copia de la tarjeta de la seguridad social y del carné de vacunas. Si el niño/a no tiene DNI, es imprescindible llevar, también, fotocopia del libro de familia.

By | 2015-05-15T09:24:33+00:00 Mayo 14th, 2015|Eventos|Comentarios desactivados en Colonias y Travesía PROBIKE 2015

About the Author: